FÖRETAGET

Cromtjänst AB är ett ”gammalt” företag inom ytbehandlingsindustrin som alltid har värnat om god kvalitet på produkterna, allt sedan nuvarande VDs föräldrar 1962 startade företaget på Formvägen.

Fram till 1998 bedrevs verksamheten där helt manuellt med ett fåtal anställda, men nu utökades verksamheten både med en automatisk line och flera anställda.

Redan 2001 var det dags att öka igen. Då byggdes fabriken på Karlavägen.

–Ytbehandlingen sker i helt automatiserade liner och som en  sluten process.  Processvatten renas i eget reningsverk och förs tillbaka till processen. Restprodukter omhändertas för destruktion.
Kraven från kunder och omvärld driver ständigt fram utveckling av processer och maskinell utrustning.

Trots allt så är vår främsta tillgång vår personal som med sitt engagemang gör att maskiner och processer fungerar med mycket hög tillgänglighet.

Vårt engagemang begränsas inte bara av ren ytbehandling utan vi vill gärna bidra med vårt kunnande i ett tidigt skede av en produkts tillkomst. Det går att kostnadseffektivisera ytbehandlingen redan på konstruktionsstadiet,

 ”vi kan ge goda råd som inte är dyra”.