YTBEHANDLING, VARFÖR?

De material och föremål vi använder i vårt dagliga liv vill vi ska ha en tilltalande form, lätta att använda och ha en så lång livslängd som möjligt. Ytorna måste klara en yttre påverkan som nötning och korrosion och för detta krävs att materialet skyddas. Ett sätt att göra detta är genom kemisk och elektrolytisk ytbehandling. 

Förnickling och förkromning förbättrar ytors egenskaper på stål, mässing och andra grundmaterial. Inte minst genom att ge produkten ett attraktivt utseende, god nötningsbeständighet och ett bra korrosionsskydd.  Förkromning innebär att ett mycket tunt ytskikt (0,1 – 1 my) krom läggs ovanpå ett nickelskikt (5-50my). Vid höga krav på korrosionsskydd så lägger vi sk Duplexnickel som består av olika skikt för maximal prestanda.

Förzinkning ger ett bra korrosionsskydd till ett relativt lågt pris. Den process vi anväder oss av är ”surzink” som ger relativt blanka skikt som också passar i till dekorativa ändamål.

Förzinkning innebär att man belägger detaljen med ett 5-25my tjockt zinkskikt som man normalt sedan ytomvandlar med Kromat där vi har Blå respektive Gul, vi kan i ytterligare ett steg lägga på en så kallad Sealer som ytterligare förstärker korrosionsskyddet.

Våra processer, innehåller endast trevärt krom (3+) som till skillnad mot sexvärt krom (6+) inte har några rapporterade negativa effekter på människa, djur eller miljö. Produkter som ytbehandlats i våra liner uppfyller därför kraven som krävs för att kunna ansöka om att en produkt skall kunna märkas med SIS Miljömärkning Svanen, Möbelfakta mfl. Fråga gärna vi har svaren.

Korrosionsskydd med elektrolytisk ytbehandling ger produkten en längre livslängd. Detta leder till positiva miljöeffekter som:

  • Minskning av råvaruförbrukning  och energibehov vid framställning av ersättningsprodukter
  • Minskning av skrotmängden
  • Enklare och billigare basmaterial kan användas

De processer vi på Cromtjänst AB har idag är:

  • Slipning och polering
  • Blankkrom – Satinkrom.
  • Blanknickel – Satinnickel
  • Duplexnickel med Förkromning
  • Förzinkning Blå- eller Gulkromatering  
  • Passivering på Aluminium och Zink-detaljer