KVALITET & MILJÖ

Kvalitet

När våra kunder vänder sig till oss för att förbättra ytegenskaper på sina produkter, förväntar de sig alltid högsta kvalitet och bästa pris. Större krav ställs idag även på korta leveranstider. Mångårig erfarenhet och kunnande gör att vi kan hitta de bästa lösningarna för just din produkt.

För att vara på topp gentemot våra kunder arbetat vi ständigt på att förbättra service, leveranstider  och kvalitet.

Miljö

Vi bedriver en tillståndspliktig verksamhet där myndigheternas villkor ställer stora krav på oss för att värna om vår miljö. Skärpta regler och krav innebär att vi ständigt måste vara flexibla för lösningar som minskar påverkan på miljön.

Vi på Cromtjänst har sedan mycket länge ansett miljöfrågor viktiga.

Ett led i detta var att byta ut våra krom 6+ processer till krom 3+, som är ett miljövänligare alternativ.

Verksamheten på Karlavägen, som uppfördes 2001, byggdes som en avloppsfri anläggning, dvs. inga utsläpp sker från processen till vatten eller mark. Detta i kombination med våra processer med krom 3+ gör att  du kan Svanenmärka dina produkter.

Våra kemikalieleverantörer ser till att vi kan uppfylla krav i bl.a Reach förordningen.

Vår Miljöpolicy

Företagets verksamhet ska vara förenlig med ett långsiktigt miljötänkande där ytbehandlade produkter bidrar till en längre livslängd och därmed minskar förbrukningen  av naturresurser.

 
  • Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning
  • Vi ska genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar arbeta för minsta möjliga negativa miljöpåverkan
  • Vi ska välja våra leverantörer även med hänsyn till miljöeffekter
  • Vi ska ge våra medarbetare utbildning och information för de skall kunna bidra till ett miljötänkande i alla led med vår verksamhet
  • Vi ska eftersträva en minimering av avfall och arbeta för återvinna råvaror där så är möjligt.
  • Vi ska tillsammans med våra kunder minska miljöpåverkan genom att påverka utformning och utförande på de produkter vi skall ytbehandla

Fabriken på Karlavägen är ISO certifierad med Certifikat nr 1821: