Description

Cromtjänst AB är ett ”gammalt” företag inom ytbehandlings (branschen) industrin som alltid har värnat om god kvalitet på produkterna, allt sedan nuvarande VDs föräldrar 1962 startade företaget på Formvägen.

Fram till 1998 bedrevs verksamheten där helt manuellt med ett fåtal anställda, men nu utökades verksamheten både med en automatisk line och flera anställda.

Ett stort miljötänkande fanns med i planeringen vid uppförandet 2001 av ytterligare en byggnad på Karlavägen – idag Cromtjänst i Vaggeryd AB. Ytbehandlingen sker i helt automatiserad line som en sluten process. Processvatten renas i eget reningsverk och förs tillbaka till processen. Restprodukter omhändertas för destruktion.

Kraven myndigheter och kunder driver ständigt fram utveckling av arbetsprocesser och på vår utrustning.

Vår engagemang begränsas inte bara av ren ytbehandling utan vi vill gärna bidra med vårt kunnande i ett tidigt skede av en produkts tillkomst. Det går att kostnadseffektivisera ytbehandlingen redan på konstruktionsstadiet, vi kan ge goda råd som inte är dyra.

Project Description

Author:

Cromtjänst AB