Description

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi olika unika lösningar, beroende på vad du som kund vill ha för funktion och utseende på dina produkter.

Vi tror också att vi hade en bra idé när vi utökade vår service med slipning. Detta kvalitetssäkrar hela produktionen. Vi slipar runda och fyrkantiga material som rör, axlar, plåt och plattjärn. Och som sagt, ska det förkromas, är produkten redan hos oss – kostnadseffektivt!

Vi har två produktionsanläggningar
Formvägen 9

Här är produktionen specialiserad på blank- och satin krom i både manuell- och automatiserad  line som ger stor flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Processfönster

Hänggods med maxmått 2000 x 1200 x 600 mm

Karlavägen 39

Denna uppfördes 2001 och anläggningen är helt avloppsfri med eget reningsverk för processavloppsvatten där renat vatten återgår till processen. Metallinnehållande restprodukter omhändertas för uppbearbetning/återvinning av metaller. Övrigt restprodukter destrueras.

Processfönster

Hänggods med maxmått: 3800 x 1250 x 350 mm i processerna Krom/Nickel/Tenn
Hänggods med maxmått: 3800 x 1250 x 600 mm i Zink blåkromat/gulkromat

Förutom satinkrom har vi här alla våra ytbehandlingar, slipning inkluderat.

Här har vi också eget laboratorium för analyser av våra olika bad. Förutom den gedigna kunskapen som finns inom företaget har vi har även tillgång till kemister från våra kemikalieleverantörer.

Project Description

Category:

Author:

ANLÄGGNINGAR