Description

YTBEHANDLING, VARFÖR?

De material och föremål vi använder i vårt dagliga liv vill vi ska ha en tilltalande form, lätta att använda och ha en så lång livslängd som möjligt. Ytorna måste klara en yttre påverkan som nötning och korrosion och för detta krävs att materialet skyddas. Ett sätt att göra detta är genom kemisk och elektrolytisk ytbehandling.

Förnickling och förkromning förbättrar ytegenskaper på stål, mässing och andra grundmaterial. Inte minst genom att ge produkten ett attraktivt utseende. Förkromning innebär att ett mycket tunt ytskikt (0,1 – 1 my) krom läggs ovanpå ett nickelskikt.

Våra processer, i de automatiska linerna, innehåller endast trevärt krom (3+) som till skillnad mot sexvärt krom (6+) inte har några rapporterade negativa effekter på människa, djur eller miljö. Produkter som ytbehandlats i våra automatiserade liner uppfyller därför kraven som krävs för att kunna ansöka om att en produkt skall kunna märkas med SIS Miljömärkning Svanen.

Korrosionsskydd med elektrolytisk ytbehandling ger produkten en längre livslängd. Detta leder till positiva miljöeffekter som:

  • Minskning av råvaruförbrukning  och energibehov vid framställning av ersättningsprodukter
  • Minskning av skrotmängden
  • Enklare och billigare basmaterial kan användas

Våra ytbehandlingar utför vi på stål, mässing, koppar, aluminium och zink

De processer vi på Cromtjänst AB har idag är:
  • Slipning och polering
  • Blankkrom – Satinkrom.
  • Förzinkning  
  • Passivering (ersätter kromater på aluminium)

Project Description

Category:

Author:

YTBEHANDLING